Interimmanagement

interimmanagementTijdelijke invulling van bestuurlijke posities of strategische directoraten wordt in nadrukkelijke afstemming met de opdrachtgever vormgegeven.

Borgen van de continuïteit van uw organisatie staat daarbij centraal, met specifieke aandacht voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Veranderopdrachten kunnen ingebed worden, zoals bij fusies en vormen van samenwerking.

Via CECconsult kan tevens interimmanagement op tactisch niveau betrokken worden.

Impuls voor kwaliteit én efficiency van Zorg en Welzijn.