Filosofie

boomfilosofie

Optimale invulling van de behoefte van cli├źnten is alleen mogelijk als de professionele aanbieders van de zorg en de ondersteuning optimaal gefaciliteerd zijn.

Ingezet wordt op het zo goed mogelijk functioneren van de dienstverlening door de centrale positionering van de professional, die de dienstverlening feitelijk verzorgt.

Professionals krijgen regie, ruimte en stimulerende faciliteiten, maar ook verantwoordelijkheid.
Pas dan kunnen zij zakelijk aangesproken worden op de geleverde integrale prestatie. Met andere woorden in welke mate is daadwerkelijk en pro-actief invulling gegeven aan de behoefte van de client!

Impuls voor kwaliteit én efficiency van Zorg en Welzijn.