Consultancy

consultancyConsultancy

Bij organisatie- of beleid gerelateerde vraagstukken kunnen wij op basis van een scherpe analyse zorgdragen voor een helder advies. Daarnaast presenten wij overwegingen voor implementatie van de adviezen en de borging daarvan.

Specifieke aandachtsgebieden zijn voor CECconsult:

  • Zorgmarketing
  • Kwaliteitsmanagement
  • Professionalisering

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige ondersteuning bij het opstellen en redigeren van beleidsdocumenten en presentaties (Nederlands en Engels)

Impuls voor kwaliteit én efficiency van Zorg en Welzijn.