Coaching

Naast individuele coaching op bestuurlijk en strategisch managementniveau, bieden wij coaching voor raden van bestuur en managementteams.
Voor beide vormen van coaching wordt gebruik gemaakt van de ‘Tien wijze lessen voor een Bestuurder’.

Bij de individuele coaching ligt de nadruk op het herkennen en ontwikkelen van de eigen krachten en het effectief omgaan met de minder sterke eigenschappen.
Ingezet wordt op toename van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van effectief gedrag in de zakelijke relaties.

De coaching van teams richt zich, naast op de ontwikkeling van de individuele effectiviteit van de teamleden, vooral op de samenwerking en onderlinge versterking.
Hoe kan optimaal gebruik gemaakt worden van de complementariteit binnen het team?
Waar zitten lacunes en allergieën en hoe gaat het team daar het best mee om?
Welke rolverdeling binnen het team maakt optimaal functioneren in elk van de krachtenvelden waarbinnen het team acteert (RvT, MT, buitenwereld) mogelijk?

Onderdeel van deze coaching is het aandacht geven aan de recente ontwikkelingen van Governance in brede zin. Aanvullend kan ondersteuning en advies geboden worden bij het opstellen en geven van presentaties.

Impuls voor kwaliteit én efficiency van Zorg en Welzijn.