Aandachtsgebieden

corineaandachtgebied

CECconsult biedt vanuit de kern van haar organisatie

  • Interim management op bestuurlijk en strategisch managementniveau
  • Consultancy aan Raden van Bestuur en Managementteams
  • Coaching (zowel individueel als voor Managementteams en Raden van Bestuur)

Specifieke expertise kan geleverd worden op de gebieden

  • Zorgmarketing vanuit de medisch professionele invalshoek
  • Kwaliteitsmanagement en -systemen (HKZ, ISO)
  • Professionalisering (positionering van de professionele functie en het aansturen van professionals)

Daarnaast kan via CECconsult een beroep gedaan worden op interim management op tactisch niveau en professioneel taalkundige inzet (Nederlands en Engels).

Impuls voor kwaliteit én efficiency van Zorg en Welzijn.